Servei d'acollida

L'escola disposa d'un Servei de Recollida (de 14.00 a 15.00h) i de Permanència (de 16.00 a 17.00) per a totes aquelles famílies que hi estiguin interessades.

Si voleu fer ús d'aquest servei heu d'omplir el Full de Sol·licitud que trobareu a consergeria de l'escola. Per als cassos cal que ho anoteu a l'agenda per a que la mestra estigui informada i aviseu a secretaria de l'escola.

A l'hora de la sortida, si per qualque causa no arribeu a l'hora de recollir el vostre fill/a, el portarem al servei d'acollida i a final de mes els responsables us facturaran l'import corresponent.

Sol·licitud Servei d'Acollida
La meva foto
Col·legi públic d'educació infantil i primària i aula UECC. Té servei de menjador, escola matinera i activitats extraescolars a la tarda.